e-experts.gr - çëåêôñïíéêü êáôÜóôçìá ðëçñïöïñéêÞò êáé ôå÷íïëïãßáò
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
:  

ÅðéôñáðÝæéïé õðïëïãéóôÝò ãéá ôï ãñáöåßï Þ ôï óðßôé ìå åããýçóç áíôéðñïóùðåßáò!

» » Desktops
Acer Veriton N2620G 887/4GB/500GB/Win8
Acer Veriton N2620G 887/4GB/500GB/Win8
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel® Celeron Dual Core 987 (1.5...
 : DT.VH2EK.005
 : 5
: 379.90€   299.90€
Acer Veriton S2710G i5 7400/4GB/1TB/Win10Pro
Acer Veriton S2710G i5 7400/4GB/1TB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7400 (4 Core, 3GHz - Tur...
 : DT.VQEEK.004
 : 0
: 589.90€   489.90€
Asus G11CD-K-UK034T
Asus G11CD-K-UK034T
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7400 (4 Core, 3GHz - Tur...
 : G11CD-K-UK034T
 : 0
: 1,149.90€
Asus G11CD-K-UK038T
Asus G11CD-K-UK038T
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7400 (4 Core, 3GHz - Tur...
 : G11CD-K-UK038T
 : 0
: 1,259.90€
Dell OptiPlex 3050 MFF i3 7100T/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MFF i3 7100T/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 7100T (Dual Core, 3.4GHz...
 : YWJFV
 : 0
: 509.90€   469.90€
Dell OptiPlex 3050 MFF i5 7500T/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MFF i5 7500T/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500T (Quad Core, 2.7GHz...
 : DKJFJ
 : 0
: 689.90€   629.90€
Dell OptiPlex 3050 MFF i5 7500T/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MFF i5 7500T/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500T (Quad Core, 2.7GHz...
 : 9C7XK
 : 0
: 599.90€   509.90€
Dell OptiPlex 3050 MT i3 7100/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MT i3 7100/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 7100 (Dual Core, 3.9GHz)...
 : WTYV9
 : 0
: 549.90€   514.90€
Dell OptiPlex 3050 MT i5 7500/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MT i5 7500/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : PRFJ8
 : 0
: 649.90€   594.90€
Dell OptiPlex 3050 MT i5 7500/8GB/1TB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 MT i5 7500/8GB/1TB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : NV7XX
 : 0
: 769.90€   689.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i3 7100/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i3 7100/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 7100 (Dual Core, 3.9GHz)...
 : 3KPRW
 : 0
: 649.90€   578.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i3 7100/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i3 7100/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 7100 (Dual Core, 3.9GHz)...
 : 81D40
 : 0
: 569.90€   469.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/4GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/4GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : 87X24
 : 0
: 689.90€   569.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/128GB SSD/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/128GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : G7HYR
 : 0
: 799.90€   739.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/256GB SSD/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/256GB SSD/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : TY5H0
 : 0
: 899.90€   838.90€
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/500GB/Win10Pro
Dell OptiPlex 3050 SFF i5 7500/8GB/500GB/Win10Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 7500 (Quad Core, 3.4GHz ...
 : R7M8J
 : 0
: 749.90€   669.90€
Dell Precision T3420 i5-6500/8GB/1TB/Win7Pro
Dell Precision T3420 i5-6500/8GB/1TB/Win7Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 6500 (4 Core, 3.2GHz - T...
 : CRGTT
 : 0
: 989.90€
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/1TB/Win7Pro
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/1TB/Win7Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i7 6700 (4 Core, 3.4GHz - T...
 : FJ8WP
 : 0
: 1,249.90€
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/1TB/WX4100 4GB/Win7Pro
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/1TB/WX4100 4GB/Win7Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i7 6700 (4 Core, 3.4GHz - T...
 : YRC46
 : 0
: 1,349.90€
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/256GB SSD/P600 2GB/Win7Pro
Dell Precision T3420 i7-6700/8GB/256GB SSD/P600 2GB/Win7Pro
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i7 6700 (4 Core, 3.4GHz - T...
 : JRM1K
 : 0
: 1,349.90€
1 20 ( 84 ) :  1  2  3  4  5  [. >>] 
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
OtterBox iPad 5th/6th Gen Defender Black (77-55876)
Ç èÞêç Defender ôçò OtterBox åßíáé ê ...
: 84.90€
Lenovo V330-15IKB 81AX i5-8250U/8GB/256GB SSD/Win10
Lenovo V330-15IKB 81AX i5-8250U/8GB/256GB SSD/Win10
ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i5 8250 ...
: 689.90€  769.90€
Bestsellers
ssl seal
Novaware