e-experts.gr - Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
» » Laptops » Áðü 15'' Ýùò 15.6'' » Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro » Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
[81AX00DGUK]
 • ÅðåîåñãáóôÞò: Intel Core i3 7130U (2.7GHz)
 • ÌíÞìç: 4GB (onboard) DDR4 2133MHz Ýùò 20GB
 • Óêëçñüò Äßóêïò: 128GB SSD M.2 NVMe PCI-e
 • Ïèüíç: 15.6'' LED Full HD AntiGlare 1920x1080
 • Ïðôéêü ÌÝóï: DVD-Writer
 • ÊÜñôá Ãñáöéêþí: Intel HD 620
 • ÊÜìåñá: 720p ìå åíóùìáôùìÝíï ìéêñüöùíï
 • I/O Ports: 4-in-1 Card Reader (SD, SDHC, SDXC, MMC), 1 x USB-C 3.1 Gen1, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x VGA, 1 x Headphone-out/Microphone-in, 1 x Ethernet (RJ-45) port, 1 x DC-in jack for AC adapter, Fingerprint Reader
 • Ìðáôáñßá: 2 óôïé÷åßùí éüíôùí ëéèßïõ 30Wh Ýùò 6 þñåò áõôïíïìßáò
 • Óõíäåóéìüôçôá: LAN 10/100/1000, Wireless 802.11ac, Bluetooth 4.1
 • Ëåéôïõñãéêü: Windows 10 Professional 64bit
 • ÄéáóôÜóåéò (ÐxÂxÕ): 375 x 253 x 22.3 mm 
 • Ðëçêôñïëüãéï: áããëéêü UK ïðéóèïöùôéæüìåíï ìå áñéèìçôéêü ðëçêôñïëüãéï
 • Ôñïöïäïôéêü: 45 Watt UK + EU adapter
 • ÂÜñïò: 2.05kg
 • Åããýçóç: 1 ÷ñüíïò Pickup & Return

 629.90€  549.90€ 
:
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10ProLenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10ProLenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10ProLenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10ProLenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro

: åíôüò 2-3 åñãÜóéìùí çìåñþí

:
Twitter
Stumbleupon
Reddit
Pintrest
Newsvine
Linkedin
Google+
Google
Facebook
Digg
Currently viewing:  e-experts.gr - Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
Targus Intellect Laptop Backpack 15.6'' (TBB565EU)
Targus Intellect Laptop Backpack 15.6'' (TBB565EU)
24.90€
Buy 1 'Targus Intellect Laptop Backpack 15.6'' (TBB565EU)' now
Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)
11.90€
Buy 1 'Delock Optical 3 Button Mini Mouse Wireless (12494)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Male 1m (83870)' now
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)
5.50€
Buy 1 'Delock USB-C 2.0 Male > USB 2.0 Type B Male 1m (83601)' now
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)
8.90€
Buy 1 'Delock USB-C 3 Male > USB 3.1 Type A Female 15cm (65634)' now
Delock 3.5mm Stereo Male 4pin óå 2 x Stereo Female 3pin (65344)
Delock 3.5mm Stereo Male 4pin óå 2 x Stereo Female 3pin (65344)
2.90€
Buy 1 'Delock 3.5mm Stereo Male 4pin óå 2 x Stereo Female 3pin (65344)' now
Port Designs HANOI Clamshell 15.6'' (105061)
Port Designs HANOI Clamshell 15.6'' (105061)
19.90€
Buy 1 'Port Designs HANOI Clamshell 15.6'' (105061)' now
ÄéáöáíÞ ÅëëçíéêÜ Áõôïêüëëçôá ÃñÜììáôá Ðëçêôñïëïãßïõ (ðïñôïêáëß)
ÄéáöáíÞ ÅëëçíéêÜ Áõôïêüëëçôá ÃñÜììáôá Ðëçêôñïëïãßïõ (ðïñôïêáëß)
8.90€
Buy 1 'ÄéáöáíÞ ÅëëçíéêÜ Áõôïêüëëçôá ÃñÜììáôá Ðëçêôñïëïãßïõ (ðïñôïêáëß)' now
Lenovo
Lenovo
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
OtterBox iPad Pro 9.7'' / iPad Air 2 UnlimitEd (77-55410)
Ç èÞêç UnlimitEd ôçò OtterBox åßíáé ...
: 69.90€


.
/ Lenovo V330-15IKB 81AX i3-7130U/4GB/128GB SSD/Win10Pro
ssl seal
Novaware